Luka Janeš ur.) INTEGRATIVNA BIOETIKA I APORIJE PSIHE, Zagreb 2021.

Iako je filozofsko-bioetička rasprava u Hrvatskoj doživjela ubrzani razvoj u po­sljednjih petnaestak godina te se osebujnim profiliranjem stvorio potentni koncept inte­grativne bioetike, u njenom se području istraživačke i implementacijske prakse rijetko ispitivao fenomen psihe. Psiha, u ne potpuno istoznačnim varijantama još razumijevana kao duša ili kao um, najčešće shvaćena kao cjelina svjesnih i nesvjesnih sadržaja ili ukupnost osobina (in)tangibilnog sebstva, ima značajno mjesto u povijesnom razvoju čovječanstva i jedno je od najistraživanijih, ali ujedno i najslabije razumijevanih feno­mena života. Zbornik je postavljen na osi pluriperspektivne vertikale orijentacijskoga znanja i trasdisciplinarne horizontale integrativnoga djelovanja.