PUBLIKACIJE

NAŠA IZDANJA

Medicinska etika

Znidarčić Ž. (ed.),

(Medical ethics 1), 2004., pp. 300.

Ljubav i brak

Peraica M. – Znidarčić Ž. (eds.),

Zdravstveno- etička priprava mladih za odgovornu ljubav i brak
(Love and Marriage), 2002., pp.223.

Status ljudskog embrija

ANA VOLARIĆ-MRŠIĆ. (ed.),

(Status of the Human Embryo), 2001., pp. 160.

 

 

Ekologija

POZAIĆ V. (ur.), AIDS. činjenice-zavaravanja-nade, 1992 g. (str. 280).

Vjerojatno se u posljednjih desetak godina nije pisalo i raspravljalo ni o jednoj bolesti kao o AIDS-u. Osporavaju se činjenice danas i nade za sutra. Svaka bolest upozorava čovjeka na ljudsku krhkost, nepostojanost, smrtnost. Zato svaka bolest ispunja strahom čovjekov duh jer ugrožava mu ne samo zdravlje nego i život.AIDS, kao i bolest, nosi sa sobom sva ta svojstva, ali otvorenije, grublje, nemilosrdnije i ubrzanije.
Stoga je i strah mnogi veći i užasniji. O višeslojnim vidicima bolesti side autori u ovoj knjizi progovaraju na stručan i prisan način. Suočavajući se sa svom poraznošću stanja, ponuđeni radovi nastoje uz više razumijevanja unijeti u to područje, među inim, i pažljiviju razliku u odnosu prema bolesti i prema bolesniku, što se u žurbi nerijetko zaboravlja. Upozoravajući na osobnu i društvenu odgovornost, na nužnost poštivanja temeljnih moralnih vrednota, osobnog ljudskog dostojanstva, čovjekove slobode i mogućnosti promjene, obraćenja, knjiga otkriva više nade u konačnu pobjedu života. AIDS nije mogao izbjeći pažnji Crkve, koja se brine za čovjeka u svim njegovim životnim okolnostima, u želji da mu pruži svjetlo istine i istinu spasenja. Stoga, u krilu Crkve nisu izostale stručne rasprave i dnevna briga za žrtve AIDS-a, o čemu posebno svjedočanstvo nalazimo u dodatku knjige.

 

Kultura života

ANA VOLARIĆ-MRŠIĆ. (ur.), Kultura života. Radovi simpozija pokreta za život Krčke biskupije,
2002. g. (str.148)

U vašim je rukama zbornik radova znanstvenoga skupa koji je održan u Malom Lošinju 2. veljače 2002. u prigodi obilježavanja desete obljetnice Pokreta za život Krčke biskupije. Teme koje se obrađuju usko su povezane s djelatnošću ovoga Pokreta, koji putem različitih manifestacija nastoji promicati “kulturu života”, koju prvi put u enciklici “Evanđelje života” spominje papa Ivan Pavao II.

Upravo u povoda toga, radi promicanja “kulture života”, spomenuti je Pokret stasao godine 1992. na otocima Krčke biskupije, željom tadašnjega biskupa mons. Josipa Bozanića, po uzoru na postojeći talijanski “Pokret za život”. Taj pokret djeluje već više od dvadeset godina i okuplja preko stotinu i dvadeset udruga diljem Italije, granajući se u posebne udruge i ustanove za pomoć i prihvat trudnica s poteškoćama u trudnoći, neželjenu djecu i pružajući novčanu i psihološku pomoć.

Vjerujemo, izdavanjem ovoga zbornika, da će svaki čitatelj probuditi u sebi ljubav i poštovanje prema sebi i prema drugima, jer tajna ljubavi prema životu izvire iz srca koje je iskusilo tu ljubav. Ne možemo voljeti druge ako prije ne volimo i ne poštujemo sebe i svoj život, diveći se svima kojima smo poslani predstaviti se svojim darovima koje smo primili i svime što smo tijekom života stjecali i oko čega smo se trudili. Upravo je to bit “Kulture života”, kao antiteza svemu što nas danas obeshrabruje i vrijeđa, namećući nam iskrivljene slike jedne stvarnosti koju u svojim dubinama nismo sposobni prihvatiti i koja nas uništava, a koju Sveti otac naziva “kulturom smrti”. Dragi prijatelji, čitajući ove radove, pridružujete se našem slavlju života, koje nije stalo na otoku Lošinju, nego se nastavlja i širi dalje.

 

OBNOVA BRAKA I OBITELJI

FUČEK I. (ur.), Obnova braka i obitelji. Uz 30. obljetnicu Humanae vitae,

Preporod i obnova obitelji imperativ je i hitna potreba sadašnjeg trenutka, kako ističe enciklika Evanđelje života. Obitelj je zajedništvo osoba na sliku Oca i Sina u Duhu Svetom, svetište života, prva životna stanica, korijen i temelj društva, Crkva u malom. Obitelj je škola kreposti, evanđeoskog radikalizma, civilizacija ljubavi, kultura života. Odgovornost obitelji je gotovo neizreciva; proizlazi iz same njezine naravi: zajednica života i istine; čuva i priopćuje ljubav.

Trideseta obljetnica enciklike Humanae vitae prigoda je da osvježimo njezin sadržaj i odjeke na nju onda i danas. Ova knjiga daje vlastiti doprinos razumijevanju enciklike; biblijskim vidicima potkrepljuje i osvjetljuje razumske i vjerske postavke enciklike; daje poticaj na velikodušnost u odgovornom prihvaćanju i darivanju.

 

ČUVARI ŽIVOTA

POZAIĆ V. (ur.), Čuvari života. Radosti i tjeskobe djelatnika u zdravstvu,
1998. g. (str. 262).

Knjiga o. Pozaića pisana je živim jezikom koji nam je blizak i koji nas ne zamara ni onda kad raspravlja o složenim filozofskim, moralno teološkim, bioetičkim i medicinskim pojmovima.Bez nje ne bi smjelo biti liječnika i zdravstvenih stručnjaka koji se smatraju kršćanima. Studenti zdravstvenih fakulteta naći će u njoj odgovore na mnoga pitanja koja se tek nazrijevaju među nagomilanim stručnim pojmovima u pretrpanim nastavnim programima i užurbanoj atmosferi kliničkih odjela.

A Hrvatsko katoličko liječničko društvo može doista biti ponosno na svoga duhovnika i njegov neumorni rad na izgradnji bioetičke misli u Hrvatskoj.

 

PRIRODNO PLANIRANJE OBITELJI

MATULIĆ T. (ur.), Prirodno planiranje obitelji.,
1998-2002. g. (str. 39).

Prirodno planiranje obitelji donosi velike blagodati za supružnike i za čitavu obitelj. Ispravno primijenjeno, visoko je pouzdano, čuva zdravlje roditelja i njihova potomstva, isključuje kupovanje, trošenje ili uporabu bilo kakvih sredstava. Poštuje ženu, jer uključuje brigu za njezino zdravlje izbjegavajući negativne učinke koji nastaju primjenom hormonske, mehaničke ili neke druge kontracepcije.

 

POBAČAJ

MATULIĆ T. (ur.), Pobačaj. Drama savjesti,
1997 g. (str. 239).

Sudbonosna pitanja: Tko je ona ili on kome se želi oduzeti život? Kakva je odgovornost majke, oca, zdravstvenog djelatnika, zakonodavca? Kakve su zdravstvene, psihološke, moralne posljedice za majku, za oca, za obitelj, za narod? Je li nasrtaj na najnedužnije i najnemoćnije viteški duh našeg vremena?

Nema li država prečih zadaća od promicanja pobačaja? Nije li zadaća države jamčiti pravo na život i sigurnost svih građana: rođenih i još nerođenih? Odluka o pobačaju nije bilo kakva odluka. Riječ je o odluci: oduzeti život nevinom, bez suda izreći smrtnu presudu. Svatko od nas jednom je bio embrij, fetus.

 

STRAH

POZAIĆ V. (ur.), Strah. Naš životni pratilac,
1995 g. (str. 166).

Pojava i stanje straha i bojazni jedna je od najzbiljskijih kategorija ljudskog života uopće. U sredinama suvremeno snažno rastućeg standarda i socijalne zabrinutosti, strah ne opada nego poprima na proširenosti i snazi. Unatoč tolikim poveljama, pravima i osiguranjima, čovjek se osjeća nezbrinutim, zastrašenim.

Strah proživljavaju djeca, odrasli, starci, muževi i žene. Je li današnji čovjek na pojavu straha osjetljiviji negoli onaj prijašnjih vremena ili je strah u čovjekovim korijenima, povijesno i prostorno sveprisutna datost? Čovjek bez straha – je li još čovjek? Čovjek nadvladan zarobljen, opsjednut strahom – je li već prestao biti čovjek? Strah uvjetuje, umanjuje slobodu. Bez slobode čovjek nije čovjek, ne može biti dobar, svet.

Nasuprot doživljaju i iskustvu straha stoji povjerenje. Dok strah zasljepljuje, paralizira tjelesne i duševne moći, guši hrabrost, zamagljuje cilj, ubija idealizam, dotle povjerenje oživljuje, obnavlja čovjeka. Strah je, kao i povjerenje, višeslojna pojava u čovjekovu životu. Zato mu i ova knjiga pristupa pod raznim vidicima: filozofskim, psihologijskim, psihijatrijskim, biblijskim i teološkim. Autori žele osvijetliti stvarnost i značenje straha u našim životnim zbivanjima i pokazati put prema većoj slobodi duha, sigurnosti i hrabrosti u hodu putem života.

 

DROGA

Od beznađa do nade,
(Drugs: From Hopelessness to Hope), 1993., pp. 204.

 

AIDS

POZAIĆ V. (ur.), AIDS. činjenice-zavaravanja-nade, 1992 g. (str. 280).

Vjerojatno se u posljednjih desetak godina nije pisalo i raspravljalo ni o jednoj bolesti kao o AIDS-u. Osporavaju se činjenice danas i nade za sutra. Svaka bolest upozorava čovjeka na ljudsku krhkost, nepostojanost, smrtnost. Zato svaka bolest ispunja strahom čovjekov duh jer ugrožava mu ne samo zdravlje nego i život.AIDS, kao i bolest, nosi sa sobom sva ta svojstva, ali otvorenije, grublje, nemilosrdnije i ubrzanije.
Stoga je i strah mnogi veći i užasniji. O višeslojnim vidicima bolesti side autori u ovoj knjizi progovaraju na stručan i prisan način. Suočavajući se sa svom poraznošću stanja, ponuđeni radovi nastoje uz više razumijevanja unijeti u to područje, među inim, i pažljiviju razliku u odnosu prema bolesti i prema bolesniku, što se u žurbi nerijetko zaboravlja. Upozoravajući na osobnu i društvenu odgovornost, na nužnost poštivanja temeljnih moralnih vrednota, osobnog ljudskog dostojanstva, čovjekove slobode i mogućnosti promjene, obraćenja, knjiga otkriva više nade u konačnu pobjedu života. AIDS nije mogao izbjeći pažnji Crkve, koja se brine za čovjeka u svim njegovim životnim okolnostima, u želji da mu pruži svjetlo istine i istinu spasenja. Stoga, u krilu Crkve nisu izostale stručne rasprave i dnevna briga za žrtve AIDS-a, o čemu posebno svjedočanstvo nalazimo u dodatku knjige.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

CENTAR ZA BIOETIKU

Jordanovac 110,

10 000 ZAGREB