O NAMA

TKO SMO ?

Centar za bioetiku nalazi se u prostorijama Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Etičko-moralna pitanja vezana uz sam život, na svim njegovim razinama i razvojnim stupnjevima, danas su daleko prisutnija nego li jučer. Medicinska etika više ne uspijeva pokriti sva područja problematike na području zdravlja, bolesti i smrti. Kao odgovor pojavila se nova interdisciplinarna struka – bioetika. Bioetika obuhvaća područje klasične medicinske etike i drugih znanosti koje zadiru u pitanja života i smrti, zdravlja i bolesti, kao što su: biologija, pravo, ekonomija, politika… dohvaćajući sve probleme koji se pojavljuju u svezi sa životom. Osim pitanja o ljudskom životu, bioetika istražuje odnos prema životu općenito, na svim njegovim razinama. Zahvaća u pitanje pogodnih ili nepogodnih uvjeta za život i zdravlje, dohvaćajući tako područje napučenosti i okoliša, zapravo cjelokupno područje biosfere. Kao disciplina, bioetika sustavno proučava i vrednuje ljudsko djelovanje na području znanosti o životu, zdravlju, bolesti i smrti, u svjetlu etičko-moralnih vrednota i načela.Nova postignuća na području biologije i medicine postavljaju mukotrpna etičko-moralna pitanja. Mogu se sažeti razvrstana u tri skupine:

1. Na početku života

To su pitanja o početku ljudskog individualnog, osobnog života; prenatalna dijagnoza i terapija; genetsko inženjerstvo; pomognuta prokreacija; kontracepcija; pobačaj; prirodno planiranje obitelji…

2. U naponu života

Pojavljuju se pitanja kao prava i dužnosti na području zdravlja i bolesti; odluka o poduzimanju, prekidu ili nastavljanju liječenja; razne ovisnosti; presađivanje organa: prirodnih ili umjetnih, sa leša ili od živih; od nižih vrsta; ograničenost ili nedostatak terapijskih sredstava; troškovi; duševni bolesnici; pokusi i istraživanja na zdravima, bolesnima, zatvorenicima…

3. U sutonu života

Pitanje smisla života, patnje, smrti; palijativna medicina; održavanje života ili životnih funkcija; eutanazija; definicija i kriteriji smrti čovjeka; umiranje u ljudskom dostojanstvu; hospicij.

Polazeći od temeljnih zasada CENTAR ZA BIOETIKU želi:

Produbljivati biblijsku antropologiju u trajnom i vjernom odnosu prema crkvenom nauku.

Promicati interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na etičko-moralna pitanja na području znanosti o životu.

Sustavno razvijati način rada i odgoja na bioetičkom području: rasprave među nadležnim znanstvenicima, javna predavanja, sredstva priopćivanja, izdavačka i nastavnička djelatnost.

KONTAKTIRAJTE NAS

CENTAR ZA BIOETIKU

Jordanovac 110,

10 000 ZAGREB