22. travnja 2024. održana je svečana dodjela nagrada u sklopu inicijative „Razmišljaj – očuvaj – recikliraj“ Centra za bioetiku FFRZ-a. Događaj je održan u dvorani Antun Bauer Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, simbolično – na Dan planeta Zemlje. U sklopu inicijative dodijeljene su po tri nagrade u dva natječaja. U okviru prvog natječaja, naziva „Odgovornost–briga–okoliš“ za najbolji studentski pisani rad, nagrađeni su sljedeći student:

1. mjesto: Tilija Simon – “Važnost filozofije u ekološkoj krizi – odnos čovjeka i prirode” –  novčana nagrada u iznosu od 300 eura te pokriveni troškovi kotizacije i smještaja u sklopu 19. Studentske bioetičke radionice koja će se održati od 12. do 15. svibnja 2024. godine na Malom Lošinju u okviru znanstveno-kulturne manifestacije 22. Lošinjski dani bioetike

2. mjesto: Patricia Dutković – “Odgovornost – briga – okoliš putem ekologije uma: integracija filozofije, holizma i duhovnosti za bolju budućnost”  – novčana nagrada u iznosu od 200 eura te pokriveni troškovi kotizacije i smještaja u sklopu 19. Studentske bioetičke radionice koja će se održati od 12. do 15. svibnja 2024. godine na Malom Lošinju u okviru znanstveno-kulturne manifestacije 22. Lošinjski dani bioetike

3. mjesto: Mihael Vrbanc  – “Briga za grad prikazana kao izgradnja i očuvanje urbanog okoliša kroz vid arhitekture i način života” –  novčana nagrada u iznosu od 200 eura te pokriveni troškovi kotizacije i smještaja u sklopu 19. Studentske bioetičke radionice

U okviru, pak, natječaja „Od otpada do vrijednosti“ za najbolju umjetničku skulpturu/instalaciju na temu  nastalu od materijala koje je moguće reciklirati nagrađene su:

1. mjesto Lucija Marin – “Zagreb I love you” – novčana nagrada u iznosu od 500 eura

2. mjesto: Manuela Pauk – “Spomenik uz put” – novčana nagrada u iznosu od 300 eura

3. mjesto: Jelena Bogdanić – “Plastična tkanina” – novčana nagrada u iznosu od 150 eura

Komisiju za odabir najboljeg umjetničkog rada sačinjavali su Krešimir Katušić (akademski kipar), Tara Beata Racz (akademska slikarica i psihologinja), Ivan Perkov (sociolog), Petar Grimani (akademski slikar), Ivica Kelam (filozof), Hrvoje Jurić (filozof).

Ponosni sponzor ove inicijative je C.I.O.S. grupa, a naglasak je postavljen na promicanje odgovornosti spram okoliša i ekološke savjesti, postavljanjem osobe kao djela okoliša, a ne kao izvanjske mu. Bioetički segment pluriperspektivizma očitovao se je združivanjem znanstvenih i umjetničkih motrišta, sa svrhom poticanja stava i smjerokaza da je budućnost okolišne krize još uvijek u našim rukama. Te da se plastični i metalni materijali, između ostalog, mogu reciklirati i u svrhu izrade umjetničkih djela snažne orijentacijske poruke.

Nagrađeni umjetnički radovi nakon dodjele nagrada donirat će se partnerskim vrtićima i školama Zagreba, sa svrhom društveno-inkluzivnog promicanja ideje recikliranja otpada i provođenja bioetičke odgojne prakse od najranijih dana, unutar odgovornog sustava cirkularnog tretiranja otpada u sadašnjosti i budućnosti.